Organisatieontwikkeling

Vraagstukken die te maken hebben met organisatieontwikkeling zijn vaak complex en ambigu:

  • een ministerie zoekt een antwoord op de uitdagingen die de participatiesamenleving stelt aan de rol van haar ambtenaren;
  • een toezichthouder wil meer maatschappelijk effect bereiken en wil de sturing van de operatie via programma’s laten lopen;
  • een bedrijf in de industrie heeft Lean gekozen als managementfilosofie en wil deze manier van denken goed verankerd hebben in de organisatie;
  • een zorginstelling wil zelforganiserende teams invoeren, maar weet niet zo goed waar te beginnen;
  • een uitvoeringsorganisatie wil een vorm van leiderschap ontwikkelen die past bij de bedoeling van de organisatie…

Wij geloven in een aanpak waarbij de opgave van de verandering centraal staat en waarbij stap voor stap, steeds opnieuw gekeken wordt welke interventies nodig zijn om de opgave invulling te geven. Dus geen vooraf bedachte blauwdruk.

In onze interventies verbinden wij de verschillende lagen met elkaar, opdrachtgever met opdrachtnemer, leidinggevende en medewerker, topmanagement en midden-manager. In onze visie kan echte organisatieontwikkeling alleen vorm krijgen, als leren niet alleen tussen de oren plaatsvindt, maar ook tussen de neuzen. Wij zoeken samen met de organisatie naar patronen die zich herhalen. Door op deze patronen te interveniëren kunnen we vaak met beperkte interventies, groot effect hebben.

Wij zijn goed in het creëren van beweging door mensen in leersituaties te brengen. Op deze manier geven wij vorm aan organisatieontwikkeling. Bij deze complexe vraagstukken is vaak meer nodig. Wij geloven in het principe van ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Wij werken in deze trajecten dan ook veelvuldig samen met onze vaste partners, zodat we een vraagstuk intergraal kunnen benaderen.

Technieken, instrumenten & aanpakken waarvan we vaak gebruik van maken zijn:

Werken vanuit de bedoeling, Appreciative Inquiry, Systeemdenken, Deep Democracy.

Best Practice - Samen in Beleid

Het ministerie van Economische Zaken, op zoek naar vernieuwing en verbinding.

person

Vraag het aan Niels

Contact